Dogodki

DOGODKI

TRAJANJE PROGRAMA

 

VSAK PONEDELJEK/TOREK NA II. GIMNAZIJI OD 15.00 DO 17.30 (3 šolske ure z enim odmorom)

 

Od  7. 2. 2022  do maja 2022.

 

Terensko delo: SNEMANJE – konec aprila 2022; Piran&okolica

 

ŠOLNINA: 100 €

Po lanskem posebnem letu bo v letošnji sezoni šolnina ponovno 100 €.  Šolnina predstavlja 40 % vrednosti programa – z njo poravnate stroške bivanja (hrana, namestitev, prevoz, del materialnih stroškov) med snemanjem. 60 % programa financira II. gimnazija iz lastnih in sponzorskih virov. Šolnina se poravna v 2. obrokih (aprila, junija).

 

Uradne ure: ponedeljek, 13.00-13.45,  gorazd.beranic@druga.si