Program Filmska šola

Program Filmska šola

VSAK PONEDELJEK  NA II. GIMNAZIJI OD 15.00 DO 17.30 (3 šolske ure z enim odmorom)

Od  februarja 2024  do junija 2024.

Terensko delo: SNEMANJE – sredi aprila 2024; pstt – še skrivnostna lokacija

ŠOLNINA: 120 €

Dolgo smo vztrajali pri 100 €, a ne gre več. Vsi bi radi “več” (prevoz, bivanje, hrana), mi pa bi radi ponudili enako kot prej, a se nam ni izšlo. Zato dvig.  Šolnina predstavlja 40 % vrednosti programa – z njo poravnate stroške bivanja (hrana, namestitev, prevoz, del materialnih stroškov) med snemanjem. 60 % programa financira II. gimnazija iz lastnih in sponzorskih virov. Poravna se v 2 obrokih (aprila, junija).

Uradne ure: ponedeljek, 13.45-14.30,  gorazd.beranic@druga.si

Scroll to Top